Tag Archives: asana

TƯ THẾ CÁI CÀY HALASANA – LỢI ÍCH VÀ CÁCH THỰC HIỆN

       Tư thế cái cày ( Halasana ) trong yoga mang đến rất nhiều...

LỢI ÍCH VÀ CÁCH THỰC HIỆN CỦA TƯ THẾ CON CÁ – MATSYASANA

??̛ ???̂́ ??? ??́ (Matsyasana) Mỗi tư thế trong Yoga đều có tác động không...