Tag Archives: lợi ích của tư thế cái cày

TƯ THẾ CÁI CÀY HALASANA – LỢI ÍCH VÀ CÁCH THỰC HIỆN

       Tư thế cái cày ( Halasana ) trong yoga mang đến rất nhiều...