Tag Archives: Tập luyện các bài tập mở lưng trên cần chú ý điều gì

BACKBEND – MỞ LƯNG TRÊN CHO CỘT SỐNG KHỎE MẠNH

   Khi tập luyện yoga chúng ta thường xuyên gặp những động tác ngả lưng...