Tag Archives: Wheel Pose

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT MỞ LƯNG TRÊN BẰNG TƯ THẾ BÁNH XE

         Trong Yoga, khi thực hiện chuỗi động mở lưng trên có...