Yoga đôi nghệ thuật: tạo ra kỷ niệm tuyệt vời

Yoga đôi không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe về mặt vật lý, mà còn thúc đẩy sự gắn kết tinh thần giữa các đối tác và tạo ra không gian tương tác tích cực.

 

Tư thế yoga đôi 1/ vV rồi chúng ta thấy ý chí của chúng ta tăng lên hàng ngày trong những bài tập luyện yoga.

 

Tư thế yoga đôi 2/ Yoga cho chúng ta một sức mạnh về sự tập trung vô cùng lớn.

 

Tư thế yoga đôi 3/ Để ngày càng mềm dẻo trong Yoga thì chúng ta cần sự bền bỉ.

 

Tư thế yoga đôi 4/ Chúng ta tập luyện yoga chúng ta không chị khỏe mà còn rất đẹp.

Nguồn : Từ những vận động viên cấp một quốc gia: Trọng Dũng – Phương từ lò đào tạo Raja Yoga do cô Xuân đào tạo. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại https://yogixuan.com/ , Facebook, Fanpage : https://www.facebook.com/YogiXuan

Liên hệ: